Overené ŠÚKL Zdravotnícka pomôcka bola skontrolovaná Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pod číslom P94338

Počas hormonálnej liečby musím pri sexuálnom styku používať lubrikant. Nie je to kontraindikované? Alebo si treba vyberať nejaký špeciálny?

Lubrikant nie je pri hormonálnej liečbe kontraindikovaný. Výber lubrikantov je veľmi široký v každej lekárni. Poradí vám aj lekár alebo sestra.

Na základné otázky pacientok súvisiace s touto problematikou odpovedal MUDr. Vladimír Bella.