Overené ŠÚKL Zdravotnícka pomôcka bola skontrolovaná Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pod číslom P94338

Po chemoterapii beriem ešte Tamoxifen a musím častejšie chodievať na toaletu. Môže to súvisieť so zápalmi pošvy?

Pri užívaní Tamoxifenu sú pomerne časté zápaly pošvy, vaginálne výtoky a krvácanie ako aj svrbenie pošvy. Veľmi častým prejavom je aj atrofia vaginálnej sliznice a tá môže mať súvislosť aj s častým močením.

Na základné otázky pacientok súvisiace s touto problematikou odpovedal MUDr. Vladimír Bella.